ชื่อผลงาน :   โครงการจัดงานสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง ประจำปี 2555
 รายละเอียด :
โครงการจัดงานสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง  ประจำปี 2555
          วันส่งท้ายปีเก่าตรงกับวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี และวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี วันส่งท้ายปีเก่า วันขึ้นปีใหม่เป็นวันสำคัญของสากล ซึ่งชาวโลกซึ่งถือกันว่าเป็นวันสำคัญของวันหนึ่ง คือวันที่เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ วันขึ้นปีใหม่ส่วนมากชาวไทยมักไปทำบุญ ตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่หรือคำอวยพรต่าง ๆ และสิ่งดีๆ ให้แก่กัน ซึ่งในปีนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ตำบลแวงน่าง ได้ดำเนินการจัดงานปีใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กและครูผู้ดูแลเด็กรวมถึงเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหาร ซึ่งจัดให้มีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา